[:ua]BEGO_Logo_pos_Pantone

ТОВ «Содевком», офіційний дилер компанії BEGO в Україні, запрошує Вас відвідати дводенні курси з імплантології для початківців.


Курси проводять сертифіковані лектори BEGO:

Timofeev Тимофєєв Олександр Олексійович
д.м.н., професор кафедри стоматології НМАПО ім. П. Л. Шупика, лікар-стоматолог-хірург вищої категорії
Bida Біда Олексій Віталійович
к.м.н., доцент кафедри стоматології НМАПО ім. П. Л. Шупика, лікар-стоматолог-ортопед вищої категорії
Перший день
8:45–10:15

• Типи сучасних імплантатів. Групи матеріалів, які використовують для виготовлення імплантатів, та способи обробки зовнішньої поверхні імплантатів.
• Показання та протипоказання до імплантації.
• Анатомія щелеп (кровоносні судини, нерви, різні типи кістки, властивості і щільність кісткової тканини).
10:45–11:50

• Планування імплантації: рентгенографічне обстеження (прицільна, панорамна рентгенографія, комп’ютерна томографія).
• Види імплантації: класична (двоетапна), одномоментна (одноетапна), безпосередня, відстрочена.
• Передопераційна підготовка хірургічного кабінету та пацієнта.
• Хірургічний протокол класичної двоетапної імплантації.

12:00–13:00

Сучасні підходи до планування заміщення дефектів зубного ряду і повної втрати зубів ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантати за принципом «від коронки до імплантата» із застосуванням комп’ютерної томографії.

14:00–15:20
• Типи ортопедичних конструкцій з опорою на дентальні імплантати. Тимчасові конструкції.
• Види незнімних ортопедичних конструкцій з опорою на імплантати (цементовані конструкції, конструкції з гвинтовою системою фіксації). Переваги і недоліки.
• Види знімних ортопедичних конструкцій з опорою на імплантати. Переваги і недоліки.
• Огляд протетичних елементів. Вибір елементів супраструктури (абатментів) при плануванні виготовлення різноманітних конструкцій зубних протезів.

 Другий день
10:00–12:00
• Демонстраційна частина: клінічне обстеження пацієнта, аналіз рентгенограм, комплексне планування хірургічного втручання та подальшого ортопедичного відновлення, проведення операції.
• Практична (фантомна) частина: робота з кісткою.
12:30–13:30

Клініко-лабораторні етапи виготовлення різних ортопедичних конструкцій з опорою на дентальні імплантати (встановлення трансферів, отримання відбитків з використанням методик «відкритої» та «закритої» ложки, встановлення абатментів, припасовка, оклюзійна корекція і фіксація ортопедичних конструкцій). Особливості гігієни ротової порожнини за наявності зубних протезів з опорою на дентальні імплантати.

Кількість учасників: 8–12 осіб.

Вартість: 5200 грн.  До вартості курсів входить: навчальна програма, кава-брейки, обід, сертифікат, інформаційний портфель.

Дати проведення курсів: 16-17 лютого, 20-21 квітня, 12-13 жовтня, 16-17 листопада 2018 року.

Курси проводяться за адресою:

  • Теоретична частина (перший день) – Регіонспоживспілка, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 21.
  • Практична частина (другий день) – КП «Київська міська стоматологічна поліклініка» НМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ, вул. М. Пимоненко, 10-а.

Запис на курси проводиться за телефонами (044) 537-20 24, 536 03 58 або електронною поштою sodevcom@ukr.net.

Оплата здійснюється після попереднього бронювання місця на курсах не пізніше двох тижнів до їх початку.

У випадку відмови від участі за тиждень – оплата не повертається.

Реквізити для оплати: ФОП Савенко Олена Анатоліївна, р/р 2600994694, ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805, ідентифікаційний код – 2832409989. Призначення платежу – за участь у курсах П.І.Б.[:ru]BEGO_Logo_pos_Pantone

ООО «Содевком», официальный дилер компании BEGO в Украине, приглашает Вас посетить двухдневные курсы по имплантологии для начинающих.


Курсы проводят сертифицированные лекторы BEGO:

Timofeev Тимофеев Александр Алексеевич
д.м.н., профессор кафедры стоматологии НМАПО им. П. Л. Шупика, врач-стоматолог-хирург высшей категории
Bida Бида Алексей Витальевич
к.м.н., доцент кафедры стоматологии НМАПО им. П. Л. Шупика, врач-стоматолог-ортопед высшей категории
Первый день
8:45 – 10:15

• Типы современных имплантатов. Группы материалов, используемых для изготовления имплантатов и способы обработки внешней поверхности имплантатов.
• Показания и противопоказания к имплантации.
• Анатомия челюстей (кровеносные сосуды, нервы, различные типы кости, свойства и плотность костной ткани)
10:45–11:50

• Планирование имплантации: рентгенографическое обследование (прицельная, панорамная рентгенография, компьютерная томография).
• Виды имплантации: классическая (двухэтапная), одномоментная (одноэтапная), непосредственная, отсроченная.
• Предоперационная подготовка хирургического кабинета и пациента.
• Хирургический протокол классической двухэтапной имплантации.

12:00–13:00

Современные подходы к планированию замещения дефектов зубного ряда и полной потери зубов ортопедическими конструкциями с опорой на дентальные имплантаты по принципу «от коронки к имплантата» с применением компьютерной томографии.

14:00–15:20
• Типы ортопедических конструкций с опорой на дентальные имплантаты. Временные конструкции.
• Виды несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (цементируемые конструкции, конструкции с винтовой системой фиксации). Преимущества и недостатки.
• Виды съемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты. Преимущества и недостатки.
• Обзор протетических элементов. Выбор элементов супраструктуры (абатментов) при планировании изготовления различных конструкций зубных протезов.

 Второй день
10:00–12:00
• Демонстрационная часть: клиническое обследование пациента, анализ рентгенограмм, комплексное планирование хирургического вмешательства и дальнейшего ортопедического восстановления, проведение операции.
• Практическая (фантомная) часть: работа с костью.
12:30–13:30

Клинико-лабораторные этапы изготовления различных ортопедических конструкций с опорой на дентальные имплантаты (установление трансферов, получения оттисков с использованием методик «открытой» и «закрытой» ложки, установка абатментов, припасовка, окклюзионная коррекция и фиксация ортопедических конструкций). Особенности гигиены полости рта при наличии зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты.

Количество участников: 8–12 человек.

Стоимость: 5200 грн. В стоимость курсов входит: учебная программа, кофе-брейки, обед, сертификат, информационный портфель.

Даты проведения курсов: 16-17 февраля, 20-21 апреля, 12-13 октября, 16-17 ноября 2018 года.

Курсы проводятся по адресу:

  • Теоретическая часть (первый день) – Регионспоживспилка, г. Киев, ул. Іоанна Павла ІІ, 21.
  • Практическая часть (второй день) – КП «Киевская городская стоматологическая поликлиника» НМАПО им. П. Л. Шупика, г. Киев, ул. М. Пимоненко, 10-а.

Запись на курсы проводится по телефонам (044) 537-20 24, 536 03 58 или электронной почте sodevcom@ukr.net.

Оплата осуществляется после предварительного бронирования места на курсах не позднее двух недель до начала.

В случае отказа от участия за неделю – предоплата не возвращается.

Реквизиты для оплаты: ФОП Савенко Елена Анатольевна, р/c 2600994694, ОАО «Райффайзен Банк Аваль», г. Киев, МФО 380805, идентификационный код – 2832409989. Назначение платежа – за участие в курсах Ф.И.О.[:]

Источник: cultmoscow.com